Waarvoor kunt u bij mij terecht?
- coaching (volwassenen en kinderen)
- coaching met behulp van een hond (volwassenen en kinderen)
- weerbaarheidstraining met een hond (kinderen tussen 8 en 12 jaar)
- Angst voor honden aanpakken (volwassenen en kinderen)
- Workshop Kind & Hond: hoe op een verantwoorde manier met eigen en andere honden omgaan (kinderen tot 12 jaar)
-bezoek/wandeling met de hond: de vriendschapshond

Hieronder volgt een korte uitleg over deze verschillende diensten. U kunt mij altijd vrijblijvend contacteren voor meer informatie.


Coaching

Onder coaching verstaan we een op maat gemaakte, professionele begeleiding door de coach van iemand die moeilijkheden ervaart in het dagelijkse leven en op zoek is naar een manier om daar mee om te gaan. De coach gaat u helpen om inzicht te krijgen in uw beperkingen maar vooral in uw mogelijkheden, in uw eigen kracht en hulpbronnen. Deze kan u dan gebruiken om sterker te staan in het leven en een beter evenwicht te vinden. De coach begeleidt u daarbij door beroep te doen op zijn kennis, ervaring en persoonlijkheid. Bij coaching is de relatie met de cliënt gebaseerd op gelijkwaardigheid. De coach is niet de expert die snel even uw problemen oplost, maar helpt u om uw eigen kwaliteiten te ontwikkelen zodat u daarmee aan de slag kan om uw moeilijkheden om te buigen in uitdagingen. Bij coaching houdt men zich bezig met het heden en zoekt oplossingen voor de toekomst. Een aantal sessies zijn meestal voldoende.


Wanneer kan coaching aangewezen zijn?

- bij stress
- sociale moeilijkheden
- vastlopen in emoties
- angst
- laag zelfbeeld
- bij (bijna) alle moeilijkheden die iemand in het dagelijks leven kunnen belemmeren
- …

Deze lijst is zeker niet limitatief. Twijfelt u of coaching u kan verder helpen? Neemt u dan gerust contact met mij op.

Tarief: 65 euro/uur

Coaching met assistentie van honden

Bij deze vorm van coaching speelt de hond een belangrijke rol. De hond vangt snel de emotionele reacties van mensen op zodat we alleen al door zijn aanwezigheid kunnen leren over onszelf. Daarnaast kan er gevraagd worden om bepaalde opdrachten met de hond uit te voeren (bv. een spelletje, een parcours lopen, de hond een trucje leren...) waarna de coach de cliënt helpt om verbanden te leggen met het dagelijkse leven. De hond is een middel om bewust te worden van de eigen emoties en relaties met anderen. Deze bewustwording stelt de mens in staat om meer zelfverzekerd te kiezen voor de weg die men wil bewandelen.


Waarom is de hond geschikt als hulpmiddel bij de coaching?

Honden zijn erg gevoelige dieren. Zij vangen vaak onze emoties en spanningen op nog voor we ons er zelf van bewust zijn. Honden (ver)oordelen niet en respecteren iedereen. Ze aanvaarden ons precies zoals we zijn. Wij mensen hebben de neiging om vast te houden aan het verleden of ons zorgen te maken over de toekomst. De hond leeft in het heden en daarin ligt een levensles. Hun vrolijke karakter helpt ook om de sessies ontspannen te laten verlopen. De speelsheid van de hond zorgt voor een goede aansluiting bij kinderen en maakt sessies met volwassenen ook luchtiger.


Voor wie is coaching met assistentie van een hond aangewezen?

Voor iedereen (volwassenen en kinderen) die van honden houdt en die via deze techniek bepaalde problemen in het dagelijkse leven wil aanpakken.
Het kan hier gaan om:
- een gebrekkig zelfvertrouwen
- ruzie met een collega
- sociale moeilijkheden
- een probleem met “neen” zeggen
- angsten
- stress
- negatieve gevoelens
- …

Deze lijst is zeker niet limitatief. Twijfelt u of deze vorm van coaching geschikt is voor u of uw kind, neem dan gerust contact met mij op.

Men kan ook deelnemen aan een coachsessie zonder specifieke hulpvraag. In interactie met de hond kan men dan zichzelf beter leren kennen en kunnen gevoelens, gedachten en ervaringen liefdevol geëxploreerd worden.

Tarief: 85 euro/uur

Weerbaarheidstraining met een hond

Wat is weerbaarheid?

Met weerbaarheid of assertiviteit wordt bedoeld dat je in staat bent om in het dagelijks leven voor jezelf op te komen zonder anderen daarbij respectloos te behandelen of te schaden. Je kunt je eigen grenzen aangeven en hierbij ook rekening houden met de grenzen van anderen.
Een kind dat weerbaar is, kan zijn eigen gevoelens herkennen en durft een eigen mening te hebben. Het kind kan zelfstandig zijn maar durft ook hulp aan anderen te vragen. Iemand die weerbaar is, voelt zich zelf sterk, heeft voldoende zelfvertrouwen en kan ook opkomen voor anderen. Aanleg maakt het ene kind weerbaarder dan het andere, maar opvoeding en oefening hebben ook een grote invloed. Weerbaarheid kan dus ook worden aangeleerd.

Voor wie is de weerbaarheidstraining aangewezen?

De training kan voor elk kind zinvol zijn want men is nooit helemaal volgroeid. Ze is echter vooral aangewezen voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, moeilijk zelfstandig keuzes kunnen maken en/of het lastig vinden om voor zichzelf op te komen. Vaak laten deze kinderen gemakkelijk over zich heen lopen. In groep zijn ze meestal verlegen en vinden uit angst niet altijd aansluiting. Ze vinden het lastig om hun mening te geven. Ook fysiek zijn ze vaak weinig weerbaar en vermijden oogcontact. Hun houding bepaalt mee de reacties van anderen waardoor hun wereldbeeld bevestigd wordt.

Concreet kan de training o.a. in de volgende situaties helpen:
- laag zelfbeeld
- gepest worden
- mening niet durven uiten
- moeite met nieuwe situaties
- niet durven spelen met andere kinderen
- geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten
- zich onzeker voelen
- …

Wat biedt de weerbaarheidstraining?

De weerbaarheidstraining bestaat uit 8 sessies gedurende 8 weken. Afhankelijk van de grootte van de groep duren de sessies 60 tot 90 minuten. In kleine groepjes (2-4 kinderen) krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun weerbaarheid in oefeningen met de hond en met elkaar te vergroten.

Er zal aandacht worden besteed aan het maken van oogcontact en het praten op verschillende tonen. Ook wordt er gewerkt rond zelfvertrouwen en emoties. De nadruk ligt steeds op het ervaren: de kinderen leren al doende welke invloed hun gedrag heeft en hoe ze anders kunnen reageren. De training zal kinderen helpen om zich beter in hun vel te voelen en steviger in het leven te staan. Ze zullen in een plezierige en ontspannen omgeving ervaren dat ze zichzelf mogen zijn. De hond die van nature zichzelf is, het aanwezige aanvaardt en in het hier en nu leeft, fungeert als belangrijke leermeester. Het gedrag van de kinderen zal door de hond vaak gespiegeld worden. Dit biedt inzicht in zichzelf en tegelijk kan er met de hond rond ander gedrag geoefend worden. De hond oordeelt immers niet.

Het is ook mogelijk om individueel de weerbaarheidstraining te doorlopen. De training bestaat dan uit 5 sessies van 50 minuten.

In beide gevallen (groep of individueel) is er eerst een intakegesprek met de ouders en het kind. Daarin worden de moeilijkheden besproken en worden verwachtingen getoetst. Na afloop van de 8 groep sessies of de 5 individuele sessies wordt een evaluatiegesprek met de ouders gepland om de invloed van de training te bespreken.

Tarief voor de 8 groep sessies + intake + evaluatiegesprek:
350 euro

Tarief voor de 5 individuele sessies + intake + evaluatiegesprek: 450 euro


Angst voor honden aanpakken


In onze maatschappij is het bijna onmogelijk om honden te ontwijken. Angst voor honden kan dan ook erg belemmerend zijn in het dagelijkse leven. Veel mensen met angst gaan bepaalde plaatsen vermijden of voelen zich erg onveilig op straat. Zelfs de gedachte aan een hond kan al een paniekerig gevoel veroorzaken. Onvoorspelbaarheid speelt meestal een grote rol bij angst. Niet weten hoe een hond zal reageren, maakt hem onvoorspelbaar hetgeen het idee geeft dat men de controle over de situatie verliest. Het gedrag dat bange mensen ten aanzien van honden vertonen, lokt ook vaker reacties uit bij de hond dan het gedrag van niet-angstige mensen, waardoor hun negatieve beeld bevestigd wordt. Om de angst aan te pakken, is het daarom belangrijk om iets van hondengedrag te kennen. Als mensen inzien dat ze interacties met honden kunnen controleren dan zal hun angst afnemen. Daarnaast is het belangrijk om aan het angstige gevoel zelf te werken.

Hoe help ik u van uw angst voor honden af?

We beginnen met een intakegesprek waarbij we nader kennismaken en de angst bespreken. Samen beslissen we hoeveel sessies we voorzien. Om de angst te overwinnen, is het belangrijk om op een gegeven moment de confrontatie met de hond aan te gaan. Dit gaan we echter heel geleidelijk oefenen! We beginnen met het kanaliseren van de angst door het bekijken van plaatjes en filmmateriaal. Ook zal er een basis aan hondentaal geleerd worden. Samen zetten we kleine stapjes in de richting van een ontmoeting met de hond. Geleidelijk aan nemen we één van mijn honden erbij. Eerst de kleinste, daarna de grotere. Eerst op afstand, daarna dichterbij.

Er zal echter nooit een hond aanwezig zijn zonder dat dit vooraf met u besproken is! We doorlopen de sessies geheel op uw tempo. U bepaalt welke stap voor u doenbaar is en hoeveel tijd u nodig heeft voor de oefeningen.

Er is moed nodig om angsten te overwinnen, maar het gevoel van vrijheid dat hiermee ontstaat, maakt de inspanningen de moeite waard!

Tarief: 75 euro/uur

Workshop Kind & Hond:
hoe omgaan met honden

Honden zijn de ideale maatjes voor kinderen. Hun speelsheid en het feit dat ze geen oordelen uiten, maakt ze erg aantrekkelijk. Helaas gaat het ook wel eens fout. Soms worden kinderen gebeten, omdat kind en hond elkaars intenties niet goed begrijpen. Daarom is het belangrijk om kinderen te leren hoe ze moeten omgaan met honden.

Deze workshop is zowel zinvol voor kinderen die thuis een hond hebben als voor degenen die geen huisdier hebben. Je komt honden immers overal tegen. In groepjes van maximaal 4 kinderen, ingedeeld op basis van leeftijd (tussen 6 en 12 jaar), zal worden stil gestaan bij het gedrag van honden. Er zal, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, meer of minder ingegaan worden op de lichaamstaal van de hond: waar moet het kind op letten, wat mag het doen en wat niet in aanwezigheid van een hond. Ook gaan we samen kijken welke spelletjes er kunnen worden gespeeld met de hond en hoe dit veilig kan verlopen. Bij de workshop wordt eerst gewerkt met een knuffelhond. Daarna zal één van mijn honden aanwezig zijn. De kinderen mogen zelf kiezen in welke mate ze actief deelnemen of enkel willen observeren. Afhankelijk van het aantal kinderen duurt de workshop 60 tot 90 minuten.

Het is ook mogelijk om deze workshop individueel te boeken.

Tarief groep: 40 euro

Tarief individueel : 60 euro/uur

De vriendschapshond


Bent u op zoek naar gezelschap en houdt u van honden? Misschien wenst u dan wel beroep te doen op een vriendschapshond.

De vriendschapshond gaat samen met zijn baasje op bezoek bij mensen die zich eenzaam voelen. Ouderdom, ziekte, handicap, .....zovele redenen kunnen aan de basis van eenzaamheid liggen. De vriendschapshond kan dan troost, afleiding en nieuwe levensvreugde brengen.

Ik kan u met één van mijn honden thuis opzoeken. Of wat dacht u van een wandeling?

Prijs: 35 euro/ 30 minuten

55 euro/ 60 minuten

Woont u verder dan 8 km van Lorentzweiler dan komt er een forfaitaire onkostenvergoeding van 0,50 euro per km bij.